Hvor kommer tarot fra ? (del 3)


Dødens triumf

[Dødens triumf, Klik for at se hele billedet]
Dødens triumf. Klik for at se hele billedet.
Døden fra Lübeck spiller fløjte
Døden fra Lübeck spiller fløjte. Klik for at se starten af optoget.

I 1347 blev Europa ramt af pesten, Den sorte Død, der i de næste århundreder krævede store dele af befolkningen. Her opstod billedet af Døden, ikke som en ødelægger, men som Guds redskab. På billedet til venstre ser man Døden i sin (strids-)vogn. Under vognen ligger menneskene, og man kan på deres tøj og hovedbeklædning, at det ikke kun er fattige bønder, men også kongelige og gejstlige, der har måttet overgive sig til den triumferende død.

En anden fremstilling var Dødedansen. En af de mest berømte var i Mariakirken i Lübeck ("Døden fra Lübeck"), som forestillede Døden, der førte an i en lang kædedans. Først gik Døden, der spillede fløjte - iført en flot fjerhat - og opfordrede til dans. Derefter kom paven, kejseren, kejserinden, kardinalen, kongen, og så videre ned af samfundets rangstige - sluttende med den fattige bonde.

Menneskene står underligt stift, og der er mere tale om et optog, end om en dans. Den eneste, der danser, er Døden, der springer rundt mellem menneskene, og håner dem, fordi de ikke i tide har forberedt sig til at møde Gud. Omtrent som narren i et karneval, der springer rundt og driller resten af optoget!

Nogle af de ældste dødedanse finder vi i Sydfrankrig og Norditalien. Og pudsigt nok var det i Norditalien, at de første tarotkort dukkede op. Dødedansene kan selvfølgelig have inspireret det tarotkort, der hedder Døden, men bemærk også den strenge rækkefølge, danserne optræder i. Både dødedansen og tarot har Pave, Kejser og Kejserinde. Kongen og knægten optræder også, men det er jo blandt "de små kort". I teksten til dødedansene fortæller Døden ofte, at han er et redskab for det guddommelige, og at han selv vil blive overtrumfet af Dommedag.

Døden i skæbnehjulet
Døden i Birkerøds skæbnehjul.

Og nu, hvor vi snakker om Døden. Huskede du at kigge i midten af Skæbnehjulet fra Birkerød?

4. del: Dydens Triumf


Tilbage til Tarot-siden
Ring og bestil tid
2. del: Triumftog4. del: Dydens Triumf